Designed by:

การประชุม อบรม สัมมนา ด้านการวิจัย

 

alt

 

สรุปการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย

 

 เลขทะเบียนรับ   ลำดับ   เรื่อง   สถานที่   วันหมดเขต   เอกสารแนบ   ลิงค์  วันจัดนำเสนอ 

240-3840

 92

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 6 ธันวาคม 2556

เอกสารดาว์นโหลด

26 - 28 ธันวาคม 2556 

237

 91

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 8 พฤศจิกายน 2556

เอกสารดาว์นโหลด

 

21 - 22 พฤศจิกายน 2556 

234

90

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "นักวิชาการเพื่อสังคม"

อำเภออัมพวาและอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

11 พฤศจิกายน 2556

 

เอกสารดาว์นโหลด

 

19 - 21 พฤศจิกายน 2556

225-3456

 89

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญส่งนิสิต นักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการนานาชาติ

โรงแรมสุขุมวิท S31 กรุงเทพฯ

 -

 

เอกสารดาว์นโหลด

5 - 7 กุมภาพันธ์ 2557 

219-3404

 88

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิชาการร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

 3 มกราคม 2557

 

เอกสารดาว์นโหลด

 15 - 16 พฤษภาคม 2557

217-3374

 87

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุม International Graduate Research Conference

ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส

 -

 

เอกสารดาว์นโหลด

 20 ธันวาคม 2556

216-3376

86

ขอประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ICOMOS 2013

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7 ตุลาคม 2556 

 

เอกสารดาว์นโหลด

15 - 19 ตุลาคม 2556 

209

85 

ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและร่วมประชุมในการประชุมวิชาการ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร

9 ธันวาคม 2556 

 

เอกสารดาว์นโหลด

6 กุมภาพันธ์ 2557 

207-3257

84

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 3rd International Conference on Business and Banking ( ICBB 2014 ) 

โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จ.ชลบุรี

-

เอกสารดาว์นโหลด

5 - 7 กุมภาพันธ์ 2557

206-3231

83

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2

อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

20 พฤศจิกายน 2556

 

เอกสารดาว์นโหลด

 

25 มกราคม 2557

 

195- 

82

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 20 "มหาวิทยาลัยไทยบนเวทีโลก" (Seminar Series Thai Universities on the World Stage) "University Engagement with Society: the Australian Experiences"

 ห้องแซฟไฟร์ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพฯ

 22 ตุลาคม 2556

 

เอกสารดาว์นโหลด

 

 30 ตุลาคม 2556

185-2781

81

ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการ สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ 31

 สำนักงานเลขานุการ สออ.ประเทศไทย

 2 กันยายน 2556

 

เอกสารดาว์นโหลด

 

 11 ตุลาคม 2556

167-2573

80 

 ขอความร่วมมือในการส่งผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ ICQA2013

 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

 31 สิงหาคม 2556

 

เอกสารดาว์นโหลด

 

 7 - 8 พฤศจิกายน 2556

149-

79 

 ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 9

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

15 สิงหาคม 2556 

 

เอกสารดาว์นโหลด

 

 21 - 22 พฤศจิกายน 2556

148-2422

78 

 ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

 18 พฤศจิกายน 2556

 

เอกสารดาว์นโหลด

 

 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2557

140-2325

 77

 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมและเชิญชมนิทรรศการ "ABC งานวิจัยดีที่พื่นที่ต้องการ"

อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ  72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

5 กรกฎาคม 2556 

 

เอกสารดาว์นโหลด

 

 28 - 29 กรกฎาคม 2556

139-2320

76

 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556" (Thailand Research Expo 2013)

 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

 10 สิงหาคม 2556

 

เอกสารดาว์นโหลด

 

 23 - 27 สิงหาคม 2556

135-2200

75 

 ขอเชิญร่วมเสนอผลงานทางวิชาการ การประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd Annual PSU Phuket International Conference 2013

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

 -

 

เอกสารดาว์นโหลด

 

 14 - 15 พฤศจิกายน 2556

124-1964

74

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอผลงานวิจัย

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

-

เอกสารดาว์นโหลด

  7-8 พฤศจิกายน

 2556

122-1938

73

ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความเพื่อนเสนอในโครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

21 มิถุนายน 2556

 

เอกสารดาว์นโหลด

 

11 กรกฎาคม 2556

120-1887

72

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "The Wisdom for Social Development" มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกับเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ และสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

-

เอกสารดาว์นโหลด

2  สิงหาคม 2556

116-1867

71

ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการ

โรงแรม ดิอิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค กรุงเทพฯ

17 มิถุนายน 2556

 

เอกสารดาว์นโหลด

 

18 - 19 กรกฎาคม 2556

114-1814

70

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม และนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านอีเลิร์นนิง National e-Learning Conference 2013 : Strengthening Learning Quality: Bridging Engineering and Education

อาคารฟอรัม อิมแพค เมืองทองธานี นนทบุรี

26 กรกฎาคม 2556

 

เอกสารดาว์นโหลด

 

5 - 6 สิงหาคม 2556

104-1724

69

 ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 3

ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 7 มิถุนายน 2556

 

เอกสารดาว์นโหลด

 

 3 สิงหาคม 2556

 

68 

 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อเผยแพร่งานวิจัยสู่วงกว้างด้านโลจิสติกส์เกษตร ทุนวิจัยมุ่งเป้า ประจำปี 2555 ครั้งที่ 2

 โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า จังหวัดสงขลา

-

เอกสารดาว์นโหลด

 

14 มิถุนายน 2556 

98-1540

67

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

31 มิถุนายน 2556

เอกสารดาว์นโหลด

11 - 14 ธันวาคม 2556

97-

66

ขอเชิญเป็นเกียรติในการประชุมหาดใหญ่วิชาการ ครั้งที่ 4

อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

3 พฤษภาคม 2556

 

เอกสารดาว์นโหล

 

10 พฤษภาคม 2556

95-1483

65

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3

หอประชุมหลังใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

20 พฤษภาคม 2556

 

เอกสารดาว์นโหลด

 

11 - 12 กรกฎาคม 2556

93-1462

64

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5

หอประชุมฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

24 พฤษภาคม 2556

เอกสารดาว์นโหลด

17 - 18 กรกฎาคม 2556

75-

63

ขอเชิญเข้าร่วมส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 (5th RMUTCON) และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 4 (4th RMUTCON)

ห้องเวิลด์บอลรูม (World Ballroom) และคอนเวนชั่นเซนเตอร์ (Convention Centre) เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพ

18 เมษายน 2556

 

เอกสารดาว์นโหลด

 

15 - 16 กรกฎาคม 2556

71-824

62

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันและการอบรมในโครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ : การพัฒนาเครื่องบินบังคับวิทยุแบบปีกหมุน ประจำปี 2556

                  -

-

 

เอกสารดาว์นโหลด

 

-

67-990

 61

 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม

 ห้องประชุมศรุตศา ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลซ จังหวัดชลบุรี

 20 มีนาคม 2556

 

เอกสารดาว์นโหลด

 

28 - 29 มีนาคม 2556 

60-749

60

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน "มหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาค" (Regional Research Expo) ครั้งที่ 1

โรงแรมเซ็นทาราโฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์

-

เอกสารดาว์นโหลด

13 - 15 มีนาคม 2556

46-607

59

ขอแจ้งขยายระยะเวลาส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 35

ห้องประชุมคอนเวนชั่น 2 โรงแรมท็อปแลนด์

20 กุมภาพันธ์ 2556

 

เอกสารดาว์นโหลด

 

-

45-606

58

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม

ห้องเชียงแสน (ชั้น 3) โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่

28 กุมภาพันธ์ 2556

เอกสารดาว์นโหลด

4 มีนาคม 2556

41-417

57

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 11 และจัดประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 3

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้่าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

-

 

เอกสารดาว์นโหลด

 

3 พฤษภาคม 2556

36-

56

ขอเรียนเชิญร่วมโครงการอบรม

ห้องประชุม 5-2 อาคารสำนักอธิการบดี 2 และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอรฺ์ 14 อาคาร 8 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

28 กุมภาพันธ์ 2556

เอกสารดาว์นโหลด

13-15 มีนาคม 2556

24-376

55

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม

โรงแีรมพักพิงอิงทาง บูติคโฮเทล งามวงศ์วาน 19 บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี

17 พฤษภาคม 2556

 

เอกสารดาว์นโหลด

 

29-31 พฤษภาคม 2556

29

54

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน " งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณครั้งที่ 23 ประจำปี 2556 "

ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราขสมบัติครบ 60 ปี

-

เอกสารดาว์นโหลด

22 - 25 พฤษภาคม 2556

28-367

53

ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอใน "การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 3"

หอประชุมปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

28 กุมภาพันธ์ 2556

เอกสารดาว์นโหลด

22 พฤษภาคม 2556

 17-235

 52

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอบทความวิจัย

 มหาวิทยาลัยชินวัตร

 -

 

เอกสารดาว์นโหลด

30 - 31 มกราคม 2556 

 16-236

 51

 ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมในการประชุมวิชาการ

 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กรุงเทพฯ

11 กุมภาพันธ์ 2556 

 

เอกสารดาว์นโหลด

17 พฤษภาคม 2556 

10-210

50

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการ "สร้างนักวิจัย (ต้นกล้าวิจัย)" รุ่นที่ 12

ห้องประชุมบุญนาค ชั้น 1 อาคาร วช. 2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

8 กุมภาพันธ์ 2556

 

เอกสารดาว์นโหลด

4 - 29 มีนาคม 2556

8-152

49

ขอเ้ข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

29 มีนาึคม 2556

 

เอกสารดาว์นโหลด

10 พฤษภาคม 2556

4-66

48

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่บทความเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติ "ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 7"

อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

18 มกราคม 2556

 

เอกสารดาว์นโหลด

1 - 2 เมษายน 2556

 217-

 47

 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน "งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2556

 ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

 

เอกสารดาว์นโหลด

 

22 - 25 พฤษภาคม 2556 

213-4626

46

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานนำเสนอผลงานวิจัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

30 ธันวาคม 2555

เอกสารดาว์นโหลด

14 - 15 กุมภาพันธ์ 2556

211-4592

45

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

15 กุมภาพันธ์ 2556

เอกสารดาว์นโหลด

8 - 9 พฤษภาคม 2556

210-4571

44

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

15 มกราคม 2556

 

เอกสารดาว์นโหลด

 1 มีนาคม 2556

203-4398

43

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 14 

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

10 ธันวาคม 2555

เอกสารดาว์นโหลด

 

22 กุมภาพันธ์ 2556

196-4326

42

ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพประชาชนชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา

30 พฤศจิกายน 2555

 

เอกสารดาว์นโหลด

 

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-10 ม.ค. 56
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 2-4 ก.พ. 56
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 5-7 ก.พ. 56 

190-4085

 41

 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย

 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

 วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2556

 

เอกสารดาว์นโหลด

 

 4-5 มีนาคม 56

 182-3930

 40

 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เอกสารดาว์นโหลด

 

13-14 ธันวาคม 55 

 180-3908

 39

 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอขยายระยะเวลาในการส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุม วิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2555

 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 วันพุธที่ 31 ตุลาคม 55

 

เอกสารดาว์นโหลด

 

 13-14 ธันวาคม 55 

 178

 38

 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 8

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 55

 

เอกสารดาว์นโหลด

 

15-16 พฤศจิกายน 55 

 177-3786

 37

 ขอเรียนเชิญท่าน/บุคลากร/และนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมความร่วมมือไทย-อินโดนีเซีย ครั้งที่ 7

 ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 55

 

เอกสารดาว์นโหลด

 

 14-15 ธันวาคม 55

 176-3846

 36

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยสถาบันสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5

 โรงแรมพูลแมน  คิงพาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

ภายในวันที่ 31 มกราคม 56 

 

เอกสารดาว์นโหลด

 

2-4 เมษายน 56 

 169-3742

35

ขอเชิญคณาจารย์/นักวิจัย/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2556

อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 55

เอกสารดาว์นโหลด

 

15 กุมภาพันธ์ 56

 160-3595

34

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "การประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อการพัฒนาด้านวิจัยอย่างยั่งยืน"

อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร

ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 55

 

เอกสารดาว์นโหลด

25-26 ธันวาคม 55

 152-3380

 33

 ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนา "3 ปี โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ กับก้าวต่อไปของการพัฒนา"

 ห้องวิภาวดีแกรนด์ บอลรูม B โรงแรมเซนทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า กรุงเทพมหานคร

 -

เอกสารดาว์นโหลด

 

19 ก.ย. 55 

 135-3032

32

การจัดประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2555

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-

 

เอกสารดาว์นโหลด

 

8-11 กันยายน 55

 126-2821

31

ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการในงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555" (Thailand Research Expo 2012)

ศูนย์ประชุมบางกอกคนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ

ภายในวันที่ 15 ส.ค. 55

เอกสารดาว์นโหลด

24-28 สิงหาคม 55

 119-2590

30 

 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมนา "ระบบการประเมินผลการวิจัยและพัฒนาของประเทศ:จากกรอบแนวคิดสู่แนวทางการปฏิบัติ"

 ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ (ถนนรัชดาภิเษก)

 ภายในวันที่ 20 ก.ค. 55

 เอกสารดาว์นโหลด

 25 กรกฎาคม 55

 110-2371

29 

 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยทางพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ 1

 ห้องประชมโรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร

ภายในวันที่ 10 ก.ค. 55 

 เอกสารดาว์นโหลด

27 กรกฎาคม 55 

 109-2335

 28

 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมในงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555" (Thailand Research Expo 2012)

 ศูนย์ประชุมบางกอกคนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ

ภายในวันที่ 10 ส.ค. 55 

 เอกสารดาว์นโหลด

 24-28 สิงหาคม 55

 86-1910

27 

 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 -

 เอกสารดาว์นโหลด

27 กรกฎาคม 55 

 82-1851
1 พ.ค. 55

26 

 ขอเชิญร่วมงานมหกรรมวิชาการ สกว. วิจัยตามรอยพระยุคบาท: สร้างสรรค์ปัญญา เพื่อพัฒนาประเทศ

 อิมแพ็ค เมืองทองธานี (ฮอลล์ 7-8)

ภายในวันที่ 8 มิ.ย. 55 

เอกสารดาว์นโหลด 

 21-24 มิถุนายน 55

 78-1776
1 พ.ค. 55

 25

 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านการวิจัย

 ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนรัชต์ ชั้น 2 อาร วช. 1 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ภายในวันที่ 21 พ.ค. 55

เอกสารดาว์โหลด 

5-29 มิถุนายน 55 

 76-1760
30 เม.ย. 55

 24

 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Research Services ขอศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย

 ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย

 ภายในวันที่ 15 มิ.ย. 55

 เอกสารดาว์โหลด

 -

    70-1581 
   4 เม.ย. 55

 23

 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "ราชนครินทร์วิชาการและวิจัย ครั้งที่ 6"

 มหาวทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

ภายในวันที่ 30 เม.ย. 55

 เอกสารดาวน์โหลด

19-21 กรกฎาคม 55 

    62-1454
  12 เม.ย. 55

 22

ขอความร่วมมือในการประชุมสัมพันธ์งาน การประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1 

 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

 -

 

เอกสารดาวน์โหลด

 

 29-30 เมษายน 55

 56 5 เม.ย. 55

 21

แจ้งรายละเอียการประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1 เพิ่มเติม 

 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

 -

 

เอกสารดาวน์โหลด

 

 29-30 เมษายน 55

 

 57 3 เม.ย. 55

20 

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสุึดยอดมหาวิทยาลัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1 

 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 -

 

เอกสารดาวน์โหลด

 

 

29-30 เมษายน 55

 

47-1282

19

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการการประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2555

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

ภายในวันที่ 10 เม.ย. 55

เอกสารดาวน์โหลด

7 มิถุนายน 55

 46/1164

 18

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการเพื่อการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2555 

 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

 -

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

เอกสารดาวน์โหลด

 

25-26 ส.ค. 55 

 

36/908 

17 

 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมภาคฤดูร้อนประจำปีการศึกษา 2555 

 วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา

 ภายในวันที่ 16 มี.ค. 55

 

เิอกสารดาวน์โหลด

31/811

21 ก.พ. 55

16

ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาทางวาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 5

ณ โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลซ พัทยา จังหวัดชลบุรี

ภายในวันที่ 30 เม.ย. 55

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

14-16 พ.ค. 55

33/796

14 ก.พ. 55

15

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม เสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎครั้งที่ 3 เรื่อง "สหวิทยาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน : ภูมิปัญญาไทยก้าวไกสู่อาเซียน"

ณ อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 55

เอกสารดาวน์โหลด

25 กรกฎาคม 55

34/799

22 ก.พ. 55

14

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

ณ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

-

เอกสารดาวน์โหลด

10 - 23 พฤษภาคม 55

6/5116/1184

7 ธ.ค. 54

13

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการ ครั้งที่ 3

ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอเมือง จ.สงขลา

ส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 24 ก.พ. 55กรรมการวิชการฯ แจ้งผลการพิจารณา ภายในวันที่ 12 มี.ค. 55 ส่งบทความฉบับสมบูรณ์  ภายในวันที่ 12 เม.ย. 55

เอกสารดาวน์โหล

19 พ.ค. 55

7/156

28 ธ.ค. 54

12

การเรียนเชิญส่งผลงานการออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน "การนเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555" (Thailand Research Expo 2012

ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เช็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ

ส่งผลงานการออกแบบ ภายในวันที่ 29 ก.พ. 55

เอกสารดาวน์โหลด

-

24-28 ส.ค. 55

10

6 ม.ค. 55

11

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน "งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณครั้งที่ 22 ประจำปี 2555"

แจ้งผลการนำเสนอผลงาน ภายในวนที่ 23 มี.ค. 55 ผู้นำเสนอลงทะเบียน ภายในวันที่ 5 เม.ย. 55

แจ้งผลการนำเสนอผลงาน ภายในวนที่ 23 มี.ค. 55 ผู้นำเสนอลงทะเบียน ภายในวันที่ 5 เม.ย. 55

เอกสารดาว์โหลด

23-26 พ.ค. 55

15/344

4 ม.ค. 55

10

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13

 

ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น และอาคารศูนย์วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

-

เอกสารดาว์นโหลด

17 ก.พ. 55

16-345

17 ม.ค. 55

9

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเรียนเชิญส่งบทความวิจัยการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5

ภายในวันที่ 30 มี.ค. 55

ภายในวันที่ 30 มี.ค. 55

เอกสารดาว์นโหลด

5-6 ก.ค. 55

17/350

18 ม.ค. 55

8

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRPM)" ประจำปี 2555

 

ณ ห้องประชุมพลโทพระยาศลวิธานนิเทศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 

-

เอกสารดาว์นโหลด

ครั้งที่ 1 : 20 ม.ค. 55

ครั้งที่ 2 : 17 ก.พ. 55

ครั้งที่ 3 : 23 มี.ค. 55

ครั้งที่ 4 : 27 เม.ย. 55

ครั้งที่ 5 : 18 พ.ค. 55

ครั้งที่ 6 : 22 มิ.ย. 55

ครั้งที่ 7 : 20 ก.ค. 55

ครั้งที่ 8 : 17 ส.ค. 55

18/395

11 ม.ค. 55

7

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาและเผยแพร่ผลงานวิจัย

ณ มหาวิยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ อำเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ภายในวันที่ 29 ก.พ. 55 เอกสารดาวนโหลด

4-5 เม.ย. 55

24

25 ม.ค. 55

6

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย

ภายในวันที่ 10 มี.ค. 55 ภายในวันที่ 10 มี.ค. 55 เอกสารดาว์นโหล

25 พ.ค. 55

167/3259

 18 ส.ค. 54

5

เชิญชวนเข้าร่วมอบรม

ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์

และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ส่งแบบตอบรับ

ภายในวันที่ 

5 ก.ย. 54


เอกสารดาว์นโหลด

-

10-11ก.ย. 54

150/3083

 18 ส.ค. 54

4

ขอเรียนเชิญประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

31 ส.ค. 54

เอกสารดาว์นโหลด

 

7 ต.ค. 54

129/3885

12 ต.ค. 54 

3

 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 31 ต.ค. 54

 เอกสารดาว์นโหลด

 

 28-29 พ.ย 54

191/4002 

1 พ.ย. 54

2

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ "Mobility for life:Technlolgy, Telecommunication and Problem Based Learning 2011 (TT-PBL'11)" ครั้งที่ ๑ 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 -

 เอกสารดาว์นโหลด

 

24-26 พ.ย. 54 

 193/4070

1

 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิจัยในการประชุมระดับชาติและระดับนานาชาติการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ประจำปี 2555 หัวข้อ"ชุมชนท้องถิ่น ฐานรากการพัมนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 วันที่ส่งผลงานวิจัยภายในวันที่ 16 ธ.ค. 54เข้าร่วมประชุมตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 ม.ค. 54

 เอกสารดาว์นโหลด

 

16-19 ก.พ. 54 

 

 

เพื่อการแสดงผลอย่างถูกต้อง ควรเปิดด้วยบราวเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชัน   6   ขึ้นไป