● สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เปิดรับทุน จำนวน 102 ทุน ประจำปี 2564

 

สำนักงานพันนาการวิจัยการเกษตร ประกาศรับสมัครทุนด้านพัฒนาบุคลากรวิจัย ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร ได้มีโอกาสพัฒนาด้านศักยภาพ โดยเปิดรับสมัครทุน ดังนี้

  • ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม ประจำปี 2564 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 จำนวน 75 ทุน
  • ทุนฝึกอบรมและปฏิบัติการวิจัย เปิดรับสมัครทั้งปี จำนวน 15 ทุน
  • ทุนนำเสนอผลงานวิจัย ระดับนานาชาติ เปืดรับสมัครทั้งปี จำนวน 12 ทุน

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ http://www.arda.or.th/