● เชิญชวนนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ

      สำนักวิจัยแห่งชาติ ได้กำหนดแผนงานการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิจัยและนักประดิษฐ์เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมประกวดและจัดแสดง ในเวทีระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 5 เวที สามารถดูรายละเอียดเพืมเติมได้ที่ https://inventorday.nrct.go.th/ewt_news.php?nid=97