^Back To Top
 • 1 national and international conferences 2019
  งานประชุมวิชาการ "เครือข่ายนวัตกรรมและสร้างสรรค์ 2562" ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2562 สมัครได้ที่ http://conference.pnu.ac.th/
 • 2 national and international conferences 2019
  งานประชุมวิชาการ "เครือข่ายนวัตกรรมและสร้างสรรค์ 2562" ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2562 สมัครได้ที่ http://conference.pnu.ac.th/
 • 3 national and international conferences 2019
  งานประชุมวิชาการ "เครือข่ายนวัตกรรมและสร้างสรรค์ 2562" ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2562 สมัครได้ที่ http://conference.pnu.ac.th/
 • 4 national and international conferences 2019
  งานประชุมวิชาการ "เครือข่ายนวัตกรรมและสร้างสรรค์ 2562" ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2562 สมัครได้ที่ http://conference.pnu.ac.th/
 • 5 national and international conferences 2019
  งานประชุมวิชาการ "เครือข่ายนวัตกรรมและสร้างสรรค์ 2562" ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2562 สมัครได้ที่ http://conference.pnu.ac.th/
baner

ระบบสารสนเทศงานวิจัย

erd3headerb1b7b3b6b21b15b14b12b9b20DIP

 1. ข่าวทุนวิจัย
 2. ข่าวกิจกรรม
 3. เชิญเข้าร่วมงานวิจัย
 • ● โครงการ The Canada-ASEAN Scholarships and Education Exchanges for Development (SEED)

  อ่านเพิ่มเติม...

 • ● กสทช. เปิดรับบทความวิจัย บทความทางวิชาการ บทความปริทัศน์ และ บทวิจารณ์หนังสือ

  อ่านเพิ่มเติม...

 • ● ขอเชิญชวนประกวดกรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพาราเพื่อสร้างงานวิจัยต่อยอดในเชิงพาณิชย์

  อ่านเพิ่มเติม...

 • ● ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ไทย-ญี่ปุ่น ประจำปี 2563

  อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญเข้าร่วมงานวิจัย

next
prev

E-book ผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7

        E-book ผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่7 แบ่งออกเป็น 2 ภาค ได้แก่  ผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์และภาคบรรยาย ท่านสามารถดาวโหลดได้ตามลิงก์ข้างล่างนี้

 

                                     con7poster2            con7oral2

● ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ ครั้งที่ 45

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภายใต้หัวข้อ "ต้นกล้านวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยังยืน (Seeding Innovation for Sustainable Development) โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมพรกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน ในวันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมเสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซต์ ้http://www.scisoc.or.th/stt

 

ข่าวประกวดผลงาน

ประกาศผลการพิจารณารับรางวัลเชิดชูเกียรติ ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2562 

 

goodman62

Copyright © 2017. RMS PNU Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg