● สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอเชิญเข้าร่วมส่งผลงานทางวิชาการ

BannerCreTech2019.jpgcall for paper CreTech2019.jpg

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กำหนดจัดประชุมวิชาการ ในข้อหัว  Multidisciplinary for Sustainable Education and Energy ระหว่างวันที่ 19-21 มิถันายน 2562 ณ โรงแรม Loft mania Boutique Hotel จังหวัดชุมพร สามารถส่งผลงานได้ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2562 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://utkcretech.rmutk.ac.th/