● ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานการออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562" Thailand Research Expo 2019

    ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานการออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562" Thailand Research Expo 2019

ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)   การประกวดออกแบบและตั้งชื่อ Mascot มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการจัดงาน รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในระบบวิจัยและผู้ให้ความสนใจในงานวิจัยของประเทศ ซึ่ง Mascot ที่จะจัดทำขึ้นในปีนี้ มีจุดมุ่งหมายให้เป็นสื่อที่แสดงถึงการมีความคิดสร้างสรรค์ของนักวิจัยไทย กับการนำสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

ส่งผลงานภายในวันที่ 2 มกราคม 2562

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/2EvFzYF