^Back To Top
 • 1 national and international conferences 2019
  งานประชุมวิชาการ "เครือข่ายนวัตกรรมและสร้างสรรค์ 2562" ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2562 สมัครได้ที่ http://conference.pnu.ac.th/
 • 2 national and international conferences 2019
  งานประชุมวิชาการ "เครือข่ายนวัตกรรมและสร้างสรรค์ 2562" ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2562 สมัครได้ที่ http://conference.pnu.ac.th/
 • 3 national and international conferences 2019
  งานประชุมวิชาการ "เครือข่ายนวัตกรรมและสร้างสรรค์ 2562" ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2562 สมัครได้ที่ http://conference.pnu.ac.th/
 • 4 national and international conferences 2019
  งานประชุมวิชาการ "เครือข่ายนวัตกรรมและสร้างสรรค์ 2562" ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2562 สมัครได้ที่ http://conference.pnu.ac.th/
 • 5 national and international conferences 2019
  งานประชุมวิชาการ "เครือข่ายนวัตกรรมและสร้างสรรค์ 2562" ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2562 สมัครได้ที่ http://conference.pnu.ac.th/
baner

ระบบสารสนเทศงานวิจัย

erd3headerb1b7b3b6b21b15b14b12b9b20DIP

 1. ข่าวทุนวิจัย
 2. ข่าวกิจกรรม
 3. เชิญเข้าร่วมงานวิจัย
 • ● งบประมาณดำเนินงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563

  อ่านเพิ่มเติม...

 • ● ขอเชิญชวนประกวดกรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพาราเพื่อสร้างงานวิจัยต่อยอดในเชิงพาณิชย์

  อ่านเพิ่มเติม...

 • ● โครงการ The Canada-ASEAN Scholarships and Education Exchanges for Development (SEED)

  อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญเข้าร่วมงานวิจัย

next
prev

E-book ผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7

        E-book ผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่7 แบ่งออกเป็น 2 ภาค ได้แก่  ผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์และภาคบรรยาย ท่านสามารถดาวโหลดได้ตามลิงก์ข้างล่างนี้

 

                                     con7poster2            con7oral2

รางวัลเชิดชูเกียรติวิจัยดีเด่น ประจำปี 2563

 

IMG_722411.jpg

IMG_7225-tile1.jpg

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ขอยกย่องอาจารย์ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติวิจัยดีเด่น เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 15 ประกอบไปด้วยอาจารย์ 6 ท่าน

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักชนก ภูวพัฒน์
 2. อาจารย์ ดร.นราธิษณ์ หมวกรอง
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวัล บินหะยีนิยิ
 4. อาจารย์ ดร.สุพจนี แสนสุข
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ สุทธิยาพิวัฒน์
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทาน ศรีชัย

>>คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม<<

 

● เลื่อนการนำงานวิจัย สิ่งประดิษฐุ์ และนวัตกรรมไทยร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน "The International British Innovation, Invention & Technology Exhibition London " (IBIX 2020)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติเลื่อนการนำงานวิจัย สิ่งประดิษฐุ์ และนวัตกรรมไทยร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน "The International British Innovation, Invention & Technology Exhibition London " (IBIX 2020) ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักรเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 จากระหว่างวันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 2563 ไปเป็นช่วงเดือนสิงหาคม - ตุลาคม ซึ่งยังไม่ได้กำหนดว่าเป็นช่วงใด ทั้งนนี้ วช. จะได้ประสานงานกับผู้จัดงานเป็นระยะ เพื่อติดตามสถานการณ์และจะได้แจ้งให้หน่วยงานของท่านทราบในโอกาสต่อไป

● กสทช เปิดรับบทความวิจัย

กสทช มีความประสงค์เปิดรับบทความวิจัย บทความทางวิชาการ  ที่เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ การกำบกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม โดยบทความที่ได้รับคัดเลือกให้ตีพิมพ์วารสารดังกล่าว จะได้รับค่าอัตราตอบแทนหนา้ละ 500 บาท  แต่บทความละไม่เกิน 10000 บาท  ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 สิงหาคม

สามารถส่งบทความได้ที่ https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBTC_Journal/index?fbclid=IwAR3LLY3jW0P2DUX6zDF0--aMPXPi04O5q_qn6m2d4wAWmf-PH4WhQfxo3_M

● ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย – จีน ครั้งที่ 9

ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ใคร่ขอเชิญชวนผู้สนใจ นำส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ ๙ (The Ninth Thai – Chinese Strategic Research Seminar) ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ความสัมพันธ์การทูตไทย-จีน 45 ปี: การแบ่งปันประสบการณ์และความร่วมมือในอนาคต” หรือ 中泰合作45年:经验与展 “45th Year of Thai-Chinese Diplomatic Relation: Sharing Experiences and Future Cooperation” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่

ปิดรับสมัครการส่งผลงานเข้าร่วม ภายในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ผู้ที่สนใจจะต้องจัดทำ

๑) บทคัดย่อทางวิชาการ (Abstract) เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในไฟล์ .docx หรือ .doc และ .pdf

๒) รายงานการวิจัย (Research Report) เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (อย่างละ ๑ ฉบับ) จำนวน ๑๒-๑๕ หน้า ภายใต้หัวข้อข้างต้น ในไฟล์ .docx หรือ .doc และ .pdf พร้อมแบบฟอร์มการนำส่งผลงาน (Abstract Submission Form) และส่งมายัง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ผู้สนใจสามารถกูรายละเอียดเพื่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารที่ >>คลิ๊ก<<

Copyright © 2017. RMS PNU Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg