^Back To Top
 • 1 national and international conferences 2019
  งานประชุมวิชาการ "เครือข่ายนวัตกรรมและสร้างสรรค์ 2562" ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2562 สมัครได้ที่ http://conference.pnu.ac.th/
 • 2 national and international conferences 2019
  งานประชุมวิชาการ "เครือข่ายนวัตกรรมและสร้างสรรค์ 2562" ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2562 สมัครได้ที่ http://conference.pnu.ac.th/
 • 3 national and international conferences 2019
  งานประชุมวิชาการ "เครือข่ายนวัตกรรมและสร้างสรรค์ 2562" ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2562 สมัครได้ที่ http://conference.pnu.ac.th/
 • 4 national and international conferences 2019
  งานประชุมวิชาการ "เครือข่ายนวัตกรรมและสร้างสรรค์ 2562" ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2562 สมัครได้ที่ http://conference.pnu.ac.th/
 • 5 national and international conferences 2019
  งานประชุมวิชาการ "เครือข่ายนวัตกรรมและสร้างสรรค์ 2562" ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2562 สมัครได้ที่ http://conference.pnu.ac.th/
baner

ระบบสารสนเทศงานวิจัย

erd3headerb1b7b3b6b21b15b14b12b9b20DIP

 1. ข่าวทุนวิจัย
 2. ข่าวกิจกรรม
 3. เชิญเข้าร่วมงานวิจัย

ขอเชิญเข้าร่วมงานวิจัย

next
prev

E-book ผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7

        E-book ผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่7 แบ่งออกเป็น 2 ภาค ได้แก่  ผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์และภาคบรรยาย ท่านสามารถดาวโหลดได้ตามลิงก์ข้างล่างนี้

 

                                     con7poster2            con7oral2

● พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตราฐานการวิจัยและมาตราฐานความปลอดภัย ของห้องปฏิบัติการปี 2561

MOU lab

 

ด้วย สำนักงานตณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค :  ภาคใต้
และ มหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตราฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 2 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และลูกข่ายจนวน 10 มหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วยมหาวิทยาลันวลัยลักษณ์, มหาวิทยาลัยทักษิณ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, มหาวิทยาลัยฟาฏอนี, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โดยจัดประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตราฐาการวิจัยและมาตราฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการปี 2561 ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2561ที่ผ่านมา โดยภายในงาน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านมาตราฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

IMG 7759ss

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตราฐานการวิจัยในรูปแบบนิทรรศการ และการบรรยายพิเศษ
เรื่อง การยกระดับาตราฐานการวิจัยของต่างประเทศ โดยศาตราจารย์กิติคุณ นายแพทย์สทธิพร จิตต์มิตรภาพ

โดยมีการพูดถึง การกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี เล่ม ๑ : ข้อกําหนด มาตรฐานเลขที่ มอก. 2677 เล่ม 1 – 2558  >>ดาวน์โหลด<<

และ เล่ม ๒ : ข้อแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับหลักการ ระบบ และ เทคนิคในทางปฏิบัติมาตรฐานเลขที่ มอก. 2677 เล่ม 2 – 2558 >>ดาวน์โหลด<<

 

 

ข่าวประกวดผลงาน

ประกาศผลการพิจารณารับรางวัลเชิดชูเกียรติ ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2562 

 

goodman62

Copyright © 2017. RMS PNU Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg