● โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชแบบ Smart Farm และ โครงการศาสนวิถี 1 วัด 1 มัสยิด ณ ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชแบบ Smart Farm

และ โครงการศาสนวิถี 1 วัด 1 มัสยิด ณ ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส


   50570699 2224718680901214 4747293846952476672 o
    สครน2  
 สครน4  สครน3

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และนายอรุณ ศรีใสนายอำเภอสุคิริน ร่วมโครงการการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรม ด้านการเพาะปลูกในระบบ Smart fram ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และโครงการศาสนวิถี 1 วัด 1 มัสยิด ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 

 

ข่าวจากสำนักข่าวชายแดนใต้  >>คลิก<<

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<