^Back To Top
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
baner

ระบบสารสนเทศงานวิจัย

satisfied buttonnriisicon startuplogoerd3headerb1b7b3b6b21b15b14b12b9b20DIP

 1. ข่าวทุนวิจัย
 2. ข่าวกิจกรรม
 3. เชิญเข้าร่วมงานวิจัย
 • ● สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ ประจำปี 2564

  อ่านเพิ่มเติม...

 • ● เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เชิญชวนส่งผลงานวิจัยสร้างองค์คงามรู้เพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ 2564

  อ่านเพิ่มเติม...

 • ● มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกา (ฟุลไบร์ท) เปิดรับวิจัยด้านสาขาอาชีพภายใต้กรอบความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับอาเซียน

  อ่านเพิ่มเติม...

 • ● ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม Fundamental Fund ปีงบประมาณ 2565

  อ่านเพิ่มเติม...

 • ● บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564

  อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญเข้าร่วมงานวิจัย

next
prev

ภาพกิจกรรมศูนย์วิจัยและนวัตกรรม

 

ประชุมสรุปทิศทางแผนงานเชิงกลยุทธ์ด้าน ววน. ปีงบประมาณ 2564-2565ระชุมสรุปทิศทางแผนงานเชิงกลยุทธ์ด้าน ววน. ปีงบประมาณ 2564-2565

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562

งพื้นที่เพื่อสำรวจเขียนข้อเสนอโครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ณ ตำรวจภูธรภาค 9

กิจกรรมส่งมอบโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP จากกลุ่มพัฒนาสู่กลุ่มเอกลักษณ์

ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นที่จังหวัดเมืองรองในจังหวัดชายแดนใต้

   
Copyright © 2017. RMS PNU Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg