^Back To Top
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
baner

ระบบสารสนเทศงานวิจัย

nriisicon startuplogoerd3headerb1b7b3b6b21b15b14b12b9b20DIPsatisfied button

 1. ข่าวทุนวิจัย
 2. ข่าวกิจกรรม
 3. เชิญเข้าร่วมงานวิจัย
 • ● สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565

  อ่านเพิ่มเติม...

 • ● บพค ประกาศรับข้อเสนอข้อโครงการ ภายใต้แผนงาน โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อยกระดับความเป็นเลิศ ของมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยไทย (P16) (Organizational Bridging Fund )

  อ่านเพิ่มเติม...

 • ● บพค ประกาศรับข้อเสนอโครงการ/แผนงานข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย ภายใต้โปรแกรมที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2564

  อ่านเพิ่มเติม...

 • ● บพค. เปิดรับข้อเสนอโครงการ แผนงานการสร้างองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มบุคลากรวิจัยระดับสูงและ สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

  อ่านเพิ่มเติม...

 • ● เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เชิญชวนส่งผลงานวิจัยสร้างองค์คงามรู้เพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ 2564

  อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญเข้าร่วมงานวิจัย

next
prev

ภาพกิจกรรมศูนย์วิจัยและนวัตกรรม

 

IMG 7888

แนวทางการขับเคลื่อนโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564

ประชุมสรุปทิศทางแผนงานเชิงกลยุทธ์ด้าน ววน. ปีงบประมาณ 2564-2565

IMG 6465

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562

IMG 6231

งพื้นที่เพื่อสำรวจเขียนข้อเสนอโครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ณ ตำรวจภูธรภาค 9

   
Copyright © 2017. RMS PNU Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg